Viniciu Moroianu, pian - Semicentenar Mihail Jora - BL#30

 

Stagiunea Buftea Live!

Sâmbătă 17 aprilie 2021, ora 17:00

Saturday April 17th, 5pm

Centrul Cultural Buftea

Str. Știrbei Vodă nr. 8, Buftea

Concert fără public, transmis online în direct. 

Concert without an audience, streamed live online. Recital de pian Viniciu Moroianu
Piano Recital Viniciu Moroianu

Semicentenar Mihail Jora
Mihail Jora - 50 Years since His Death

Credit foto: Livia Maria Sîrbu


Program


J. S. BACH - Fantezia cromatică și Fuga BWV 903

M. JORA - Sonata op.21

M. JORAMarș evreiesc Op.8 / Jewish March Op. 8 

D. LIPATTI - Două nocturne / Two Nocturnes

D. LIPATTISonatina pentru mâna stângă / Sonatina for the left hand

C. SILVESTRI - Suita I, "Copii la joacă", Op.3 / ”Children Playing” Suite, Op. 3

A. SKRIABIN - Două mazurci op.40 / Two Mazurkas

A. SKRIABINDouă poeme op.32. / Two Poems

Biletele pot fi cumpărate aici / Tickets may be purchased here .Viniciu Moroianu


Viniciu Moroianu s-a născut la București, în 1962, într-o familie de muzicieni. A absolvit, în București, cursul de pian liceal cu Marta Paladi și cursul universitar (1985) cu Gabriel Amiraș (pian) și Suzana Szörenyi (acompaniament). A urmat de timpuriu cursuri de armonie (cu Doru Popovici și Pascal Bentoiu) și de dirijat (cu Constantin Bugeanu).

A obținut primul premiu I național în 1973, an în care a susținut și primul său recital. A debutat ca solist cu orchestra la vârsta de 14 ani (Concertul în re minor de Bach). Este laureat al concursurilor internaționale de la Paris și București (Festivalul George Enescu – 1991). Viniciu Moroianu a fost premiat pentru interpretarea unor lucrări de Enescu și Lipatti.

Artistul numără peste 1000 de apariții pe podium, în recitaluri, concerte camerale și ca solist cu orchestra (aproape 30 de titluri, inclusiv românești). Repertoriul său vast include prime audiții cât și lucrări ample mai rar abordate, precum Variațiunile Goldberg de Bach, Variațiunile Diabelli de Beethoven sau Sonata a opta de Prokofiev.

Are în repertoriu integrala concertelor și a sonatelor pentru pian și vioară de Beethoven, precum și integrala lucrărilor pentru pian solo de Dinu Lipatti, înregistrată în premieră absolută (2019) și subiect al tezei sale de doctorat (2005). A participat la Festivalurile internaționale George Enescu (8 ediții), Dinu Lipatti (3 ediții), Academia Sighișoara (11 ediții), precum și la festivalurile de la Besançon, Bratislava, Graz, Chișinău și San Jose.

A concertat cu orchestre din Marea Britanie, Austria, Elveția, Grecia, Republica Moldova și Bulgaria. Concertele care l-au avut ca solist au fost transmise în direct prin rețeaua EBU și Radio Bartók, Budapesta. A înregistrat pentru case de discuri din România și Grecia. A publicat partituri de Dinu Lipatti și Radu Paladi.

Din 1990, Viniciu Moroianu predă la Universitatea Națională de Muzică din București, ca titular la Catedra de Muzică de cameră și Pian. Este vicepreședinte al Uniunii Muzicienilor Interpreți din România și membru fondator al Societății Române Mozart.
(Credit foto: Livia Maria Sîrbu)

*

Viniciu Moroianu was born in Bucharest, in 1962, in a family of musicians. He graduated the high school piano course with Marta Paladi and continued at the Bucharest Conservatoire (1985) studying with Gabriel Amiraș (piano) and Suzana Szörenyi (accompaniment). He attended harmony classes early in his career with Doru Popovici and Pascal Bentoiu and he studied conducting with Constantin Bugeanu.

He won his first national Ist prize in 1973, the year when he also gave his first recital. He debuted as a soloist with an orchestra at the age of 14 (Bach's Concerto in D minor). He is a winner of international competitions in Paris (Guilde française des artistes solistes - 1979) and Bucharest (George Enescu Festival - 1991). Viniciu Moroianu was awarded prizes for performing works by Enescu and Lipatti.

The artist numbers over 1000 appearances in recitals, chamber concerts, as well as soloist with orchestras (almost 30 piano concerts, including the ones written by Romanian composers). His extensive repertoire includes first auditions and extensive presentations of less frequently approached works, such as Bach's Goldberg Variations, Beethoven's Diabelli Variations, or Prokofiev's Eighth Sonata.

His repertoire includes the complete concerts and sonatas for piano and violin by Beethoven, as well as the works for solo piano by Dinu Lipatti, which he recorded for the first time in 2019; these letter works represent the subject of his doctoral thesis (2005). He participated in the George Enescu International Festivals (8 editions), Dinu Lipatti Festival (3 editions), Sighișoara Academy (11 editions), as well as in festivals in Besançon, Bratislava, Graz, Chisinau and San Jose.

He has performed with orchestras from Great Britain, Austria, Switzerland, Greece, the Republic of Moldova and Bulgaria and was invited to perform in live radio broadcasts of the EBU and of Radio Bartók in Budapest. He recorded for labels in Romania and Greece. He has published scores by Dinu Lipatti and Radu Paladi.

He has been teaching at the National University of Music in Bucharest since 1990, as a professor of Chamber Music and Piano. He is vice-president of the Union of Performers in Romania and a founding member of the Romanian Mozart Society.
(Credit foto: Livia Maria Sîrbu)

*

Mihail Jora


Mihail Jora a fost, alături de George Enescu, personalitatea care a dominat viaţa muzicală românească a primei jumătăţi a secolului 20.

Compozitor de mare talent, dotat cu o inteligenţă remarcabilă şi având o pregătire muzicală excepţională, Jora a fost creatorul unui număr impresionant de lucrări, cuprinse în peste 50 de opus-uri, multe dintre ele premiate în ţară şi în străinătate. De asemenea, s-a afirmat şi ca dirijor, critic muzical, remarcabil profesor al Conservatorului din Bucureşti, şi nu în ultimul rând, a fost unul dintre membrii fondatori ai Societăţii Compozitorilor Români (S.C.R.).

Mihail Jora s-a născut la 14 august 1891 la Roman, judeţul Neamţ. A studiat la Conservatorul din Iaşi, şi apoi, în perioada 1912-1914, la Conservatorul din Leipzig, unde i-a avut profesori, la compoziţie pe Max Reger şi la pian pe Robert Techmuller. Între 1919-1920 a studiat la Paris cu compozitorul Florent Schmitt. A fost de asemenea, licenţiat în drept. A fost unul dintre membri fondatori ai S.C.R. și a îndeplinit funcția de vicepreședinte al societății până la transformarea sa, în 1949, în Uniunea Compozitorilor din R.P.R.. M. Jora a fost profesor de compoziție și contrapunct la Conservatorul din București, îndrumând câteva generații de muzicieni printre care se numără compozitorii Paul Constantinescu, Ion Dumitrescu, Pascal Bentoiu, Dan Constantinescu, Octavian Nemescu și mulți alții.

Mihail Jora a murit la 10 mai 1971, lăsând în urmă o creaţie impresionantă, iar celor care l-au cunoscut, imaginea unui reper moral în peisajul culturii româneşti, contorsionată de normele impuse de regimul comunist. „A fi studiat cu Jora trece în ochii tuturora drept o garanţie" - scria compozitorul Pascal Bentoiu. „Mihail Jora a fost un om cu o atitudine morală şi cetăţenească exemplară, model de cinste, corectitudine, generozitate, vrednicie şi totală abnegaţie pentru înflorirea culturii româneşti" - va lăsa consemnat compozitorul Ion Dumitrescu, unul dintre discipolii săi cei mai apropiaţi.

(Preluat de pe www.muzicieni-in-arhive.ro, cu permisiunea autoarei.)

*

Along with George Enescu, Mihail Jora was the personality who has dominated the Romanian musical life of the first half of the 20th century.

A highly talented composer, endowed with remarkable intelligence and with an exceptional musical training, Jora was the creator of an impressive number of works, included in over 50 opuses, many of them awarded with prizes in Romania and abroad. He also asserted himself as a conductor, music critic, remarkable professor at the Bucharest Conservatory, and last but not least, he was one of the founding members of the Society of Romanian Composers.

Mihail Jora was born on August 14, 1891 in Roman, Neamţ County, in Romania. He studied at the Iaşi Conservatory, and then, between 1912-1914, at the Leipzig Conservatory, with professors Max Reger for composition and Robert Techmuller for piano. Between 1919-1920 he studied in Paris with the composer Florent Schmitt. He was also a graduate of the law school. He was one of the founding members of the Society of Romanian Composers (S.R.C.) and served as vice- president until its transformation, in 1949, into the Union of Composers of the Peoples’ Republic of Romania. Mihail Jora was professor of composition and counterpoint at the Conservatory of Bucharest, guiding several generations of musicians including composers Paul Constantinescu, Ion Dumitrescu, Pascal Bentoiu, Dan Constantinescu, Octavian Nemescu and many others.

Mihail Jora died on May 10, 1971, leaving behind an impressive creation, and, to those who knew him, the image of a moral landmark in the landscape of Romanian culture, contorted at the time by the norms imposed by the communist regime. "Having studied with Mihail Jora passes in the eyes of everyone as a guarantee" – once wrote the composer Pascal Bentoiu.

”Mihail Jora was a man with an exemplary moral and civic attitude, a model of honor, fairness, generosity, worthiness and total selflessness for the flourishing of Romanian culture"- wrote composer Ion Dumitrescu, one of his closest disciples.

(From www.muzicieni-in-arhive.ro . Reprinted by permission.)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Recital de pian Nicolae Constantinescu - BL#33

Gală de Operă - Tinere talente de la UNMB (II) - BL#26

Integrala sonatelor pentru vioară și pian de W. A. Mozart (II) - Buftea Live #29